Teaching Positions

Salary

In accordance with regulations of the Department of Education and Skills

Description

  MAYO,  SLIGO  AND  LEITRIM EDUCATION  AND  TRAINING  BOARD

BORD  OIDEACHAIS  AGUS  OILIÚNA  MHAIGH  EO,  SHLIGIGH  AGUS  LIATROMA

 

Applications are invited for the following TEACHING  POSITIONS which may arise in a Part-time / Fixed Term  /Fixed Purpose capacity, in the 2018/2019 School Year in Mayo, Sligo and Leitrim Education and Training Board.

Fáilteofar roimh iarratais ar  POST MHÚINTEOIREACHTA seo a leanas a d’fhéadfaí a líonadh ar bhonn Páirtaimseartha / Téarma Socraithe / Cuspóir Socraithe don scoilbhliain 2018/2019 i mBord Oideachais agust Oiliúna Mhaigh Eo, Shligigh agus Liatroma.

Vacancies are subject to the post(s) not being required for the Department of Education and Skills Redeployment process.

Braitheann na folúntais ar gan na poist a bheith de dhíth ar an Roinn Oideachais agus Scileanna don Phróiseas Athlonnaithe múinteoirí.

 

Teachers are appointed to the staff of Mayo, Sligo and Leitrim Education and Training Board and may be assigned to any of the Board’s Schools or Centres, as circumstances require. / Ceaptar Múinteoirí ar fhoireann Bhord Oideachais agus Oiliúna Mhaigh Eo, Shligigh agus Liatroma agus d’fhéadfaí iad a ainmniú d’aon Scoil nó Ionad de chuid an Bhoird, de réir mar is.   

 

Ref No. Job Title Location Period Hrs. mins. Conditions
PP1899 English & EAL

(Qualification in AELS in delivering Level 2 learning programme in Literacy)

Moyne College 01.09.2018 – 31.08.2019 12hrs 00 m PRPT
PP1900 Mathematics

(experience of teaching Wellbeing and Mindfulness an advantage)

Moyne College 01.09.2018 – 31.08.2019 4hrs 00 m PRPT
PP1901 Behavioural Studies Moyne College 03.09.2018 – 21/01/2019 22hrs 00 m Specified Purpose Contract (Maternity Leave)
PP1902 Guidance Counsellor Moyne College 01.09.2018 – 31.08.2019 5hrs 00m PRPT
PP1903 Music & English St. Tiernan’s College, Crossmolina 01.09.2018 – 31.08.2019 10hrs 00m PRPT
PP1904 Physical Education St. Tiernan’s College, Crossmolina 01.09.2018 – 31.08.2019 12hrs 00m PRPT
PP1905 Home Economics St. Tiernan’s College, Crossmolina 01.09.2018 – 31.08.2019 2hrs 00m PRPT2
PP1906 French Corran College, Ballymote 01.09.2018 – 31.08.2019 11hrs 00m PRPT

 

PP1907 Geography & P.E. (Qualification in SEN an advantage) Corran College, Ballymote 27.08.2018 – 21.10.2018 18hrs 40m Specified Purpose Contract (Maternity Leave)
PP1908 Irish St. Brendan’s College, Belmullet 28.08.2018 – 25.02.2019 22hrs 00m Specified Purpose Contract (Maternity Leave)
PP1909 Physical Education & Maths St. Brendan’s College, Belmullet 01.09.2018 – 31.08.2019 11hrs 00m PRPT
PP1910 Home Economics & Business St. Brendan’s College, Belmullet 01.09.2018 – 31.08.2019 11hrs 00m PRPT
 

 

PP1911

 

 

English (to L.C. Hons)

 

 

Davitt College

 

 

27.08.2018 – 10.05.2019

 

 

22hrs 00m

 

 

Specified Purpose Contract (Maternity Leave)

PP1912 English & Geography Davitt College 01.09.2018 – 31.08.2019 22hrs 00m PRPT
PP1913 Music Davitt College 01.09.2018 – 31.08.2019

 

10hrs 00m PRPT
FE1803 Information Technology Castlebar College of Further Education 01.09.2018 – 31.08.2019 14hrs 00m PRPT
FE1804 Maths with Software Development Castlebar College of Further Education 01.09.2018 – 31.08.2019 11hrs 00m PRPT
FE1805 Veterinary Nursing/Dog Grooming Westport College of Further Education 01.09.2018 – 31.08.2019 6hrs 00m PRPT
VT1801 Communications (L5) & Digital Marketing (L5) VTOS Belmullet 01.09.2018 – 31.08.2019 4hrs 00m PRPT
PP1914 Music & Religion       (Experience of teaching Learning Support an advantage) Drumshanbo V.S. 01.09.2018 – 31.08.2019 6hrs 66m Specified Purpose (Job-sharing)
PP1915 English & History       (Experience of teaching Learning Support an advantage Drumshanbo V.S. 01.09.2018 – 31.08.2019 14hrs 00m Specified Purpose (Job-Sharing)
PP1916 Irish, Maths & Geography

(Willingness to teach CSPE through Irish)

Drumshanbo V.S. 01.09.2018 – 31.08.2019 20hrs 00m Specified Purpose (Job-Sharing)
PP1917 Business & Maths Drumshanbo V.S. 01.09.2018 – 31.08.2019 22hrs 00m Specified Purpose (Job-Sharing)
PP1918 Science/Biology

(Experience/Skills teaching students with ASD)

Drumshanbo V.S. 01.09.2018 – 31.08.2019 13hrs 33m Specified Purpose (Job-Sharing)
PP1919 Materials Technology (Metal) St. Joseph’s C.C. Charlestown 01.09.2018 – 31.08.2019 12hrs 40m PRPT
PP1920 Business Grange PPS 01.09.2018 – 31.08.2019 10hrs 00m PRPT
PP1921 Spanish Grange PPS 01.09.2018 – 31.08.2019 12hrs 00m PRPT    (Career Break)
PP1922 English & Geography Grange PPS 01.09.2018 – 31.08.2019 8hrs 00m PRPT
PP1923 Art (Experience in teaching Drama & Social Learning essential; experience in teaching CSPE & SPHE desirable) Davitt College 01.09.2018 – 31.08.2019 10hrs 00m PRPT

             

Please note that the hours advertised are subject to change as circumstances may require.

__________________

 Qualifications, salary scales and conditions of service as per Department of Education and Skills and Memorandum V.7.

Cáilíochtaí, scálaí pá agus coinníollacha seirbhíse faoi réir na Roinne Oideachais agus Scileanna agus Meamran V.7.

Any offer of employment will be conditional on the teacher being registered in accordance with Section 30 of the Teaching Council Act, 2001. For more information see the Teaching Council website teachingcouncil.ie

 Déanfar aon tairiscint ar fhostaíocht ar an gcoinníoll go mbeidh an múinteoir cláraithe faoi réir Alt 30 den Act um  

Chomhairle Mhúinteoireachta, 2001.  A thuilleadh eolais ar fáil ar shuíomh gréasáin na Comhairle Mhúinteoireachta  www.teachingcouncil.ie

__________________

Applicants who wish to be considered for more than one post must complete a separate Application Form in respect of each post.

Ní mór d’iarratasóirí ar mian leo cur isteach ar níos mó ná post amháin Foirm Iarratais ar leith a chomhlánú  i leith gach post. 

Application Forms for the above posts can be downloaded here:

Teacher Application Form

Application Form Note

 

Is féidir Foirmeacha Iarratais do na poist thuasluaite a íoslódáil ó na suímh ghréasáin seo a leanas ag www.msletb.

Reference Number and Title of Post must be quoted on Application Form.

Applications on the official M.S.L.E.T.B. Application Form are only accepted by email in PDF format to:  employment@msletb.ie.

It is vital to insert the correct Reference Number of the Post on the “subject line” of your email. 

Please attach only one Application Form per email.  Applications will not be accepted via hard copy or fax / Ní ghlacfar le hiarratais ar facs nó ríomhphost.

________________________

Closing date for receipt of completed Application Forms for all the above posts (by email) is 12.00 noon on Thursday, 21st June, 2018.

Is é an dáta deireanach d’fhoirmeacha iarratais comhlánaithe a bheith faighte i leith na bpost uile thuasluaite (email amháin) ná 12.00 meán lae De Deardaoin, 21 Meitheamh, 2018.

Completed Applications Forms to be returned by email to employment@msletb.ie.

Ní mór Foirmeacha Iarratais comhlánaithe a sheoladh chuig employment@msletb.ie

________________________

Mayo, Sligo and Leitrim Education and Training Board  is  an  equal  opportunities  employer.  Canvassing  will  disqualify.  Shortlisting  may  apply.  Late applications will not be accepted.

Is fostóir comhionannais deiseanna é Bord Oideachais agus Oiliúna Mhaigh Eo, Shligigh agus Liatroma. 

Dícháileofar éinne a dhéanann canbhasáilD’fhéadfadh gearrliostú a bheith i gceistNí ghlacfar le hiarratais dhéanacha.

_____________________

Signed:   TOM GRADY C.E. (Acting),  Mayo, Sligo and Leitrim Education and Training BoardHead Office,  Newtown,  CASTLEBAR,  Co. Mayo  /

Shaun Purcell, Príomhfheidhmeannach, Bord Oideachais agus Oiliúna, Mhaigh Eo, Shligigh agus Liatroma, Príomhofiig, An Baile Nua, Caisleán An Bharraigh, Co. Mhaigh Eo.

Go back