PRINCIPAL  –  St. PATRICK’S COLLEGE, LACKEN CROSS, CO MAYO.

Salary

In accordance with regulations of the Department of Education and Skills

Description

MAYO,  SLIGO  AND  LEITRIM  EDUCATION  AND  TRAINING  BOARD /

BORD  OIDEACHAIS  AGUS  OILIÚNA  MHAIGH  EO,  SHLIGIGH  AGUS  LIATROMA

Applications are invited from suitably qualified persons for the following position:

Fáilteofar roimh iarratais ó dhaoine cuícháilithe ar an bpost seo a leanas:

PRINCIPAL  –  St. PATRICK’S COLLEGE, LACKEN CROSS, CO MAYO.

PHRÍOMHOIDE  –  COLÁISTE NAOMH PHADRAIG, CROSAIRE LEACAIN, Co MHAIGH EO. 

Reference No:  STPP18

N.B.  INTERVIEWS WILL TAKE PLACE ON WEDNESDAY, 27th JUNE 2018.

 Qualifications, salary scales and conditions of service as per Department of Education and Skills and Memorandum V.7.

Cáilíochtaí, scálaí pá agus coinníollacha seirbhíse faoi réir na Roinne Oideachais agus Scileanna agus Meamran V.7.

Any offer of employment will be conditional on the candidate being registered in accordance with Section 30 of the Teaching Council Act, 2001.

 Déanfar aon tairiscint ar fhostaíocht ar an gcoinníoll go mbeidh an iarrthóir cláraithe faoi réir Alt 30 den Act um 

Chomhairle Mhúinteoireachta, 2001. 

_______________________

Application Forms and further details for the above post can be downloaded here:

Application Form Principal

Job Description Principal St Patrick’s College Lacken Cross

Person Specification Principal – St Patrick’s College, Lacken Cross

Is féidir Foirmeacha Iarratais agus breis eolais don phost thuasluaite a íoslódáil ón suímh ghréasáin seo a leanas ag www.msletb.ie  

 

Applications on the official MSL ETB Application Form are only accepted by email in PDF format to: employment@msletb.ieNi ghlactar le hiarratais ar riomhphost ach amhain tri employment@msletb.ie

 

It is vital to insert the Reference Number only of the post on the “subject line” of your email.  Applications will not be accepted via hard copy or fax.

_________________________

Closing date for receipt of completed Application Forms (by email) is 12.00 noon on Monday, 25th June 2018.

Is é an dáta deireanach d’fhoirmeacha iarratais comhlánaithe a bheith faighte (ríomhphost amháin) ná 12.00 meán lae,  Dé Luain, 25 Meitheamh 2018.

_____________________

Mayo, Sligo and Leitrim Education and Training Board  is  an  equal  opportunities  employer.  Canvassing  will  disqualify.  Shortlisting  may  apply.  Late applications will not be accepted.

Is fostóir comhionannais deiseanna é Bord Oideachais agus Oiliúna Mhaigh Eo, Shligigh agus Liatroma. 

Dícháileofar éinne a dhéanann canbhasáilD’fhéadfadh gearrliostú a bheith i gceistNí ghlacfar le hiarratais dhéanacha.

________________________

Signed:   TOM GRADY, Príomhfheidhmeannach, Bord Oideachais agus Oiliúna, Mhaigh Eo, Shligigh agus Liatroma, Príomhofiig, An Baile Nua, Caisleán An Bharraigh, Co. Mhaigh Eo.

 

 

 

Go back