Deputy Principal – Corran College, Ballymote

Salary

In accordance with regulations of the Department of Education and Skills

Description

MAYO,  SLIGO  AND  LEITRIM  EDUCATION  AND  TRAINING  BOARD /

BORD  OIDEACHAIS  AGUS  OILIÚNA  MHAIGH  EO,  SHLIGIGH  AGUS  LIATROMA

Applications are invited from suitably qualified persons for the following position:

Fáilteofar roimh iarratais ó dhaoine cuícháilithe ar an bpost seo a leanas:

 

DEPUTY PRINCIPAL  –  CORRAN COLLEGE, BALLYMOTE, CO SLIGO.

LEAS PRÍOMHOIDE  –  COLÁISTE CHORAINN, BAILE an MHOTA, Co SLIGEACH.

  Reference No:  DPCC19

Qualifications, salary scales and conditions of service as per Department of Education and Skills and Memorandum V.7.

Cáilíochtaí, scálaí pá agus coinníollacha seirbhíse faoi réir na Roinne Oideachais agus Scileanna agus Meamran V.7.

 

  • Any offer of employment will be conditional on the candidate being registered in accordance with Section 30 of the Teaching Council Act, 2001.

        Déanfar aon tairiscint ar fhostaíocht ar an gcoinníoll go mbeidh an iarrthóir cláraithe faoi réir Alt 30 den Act um  Chomhairle Mhúinteoireachta, 2001. 

_______________________

 

Application Forms and further details for the above post can be downloaded here: Is féidir Foirmeacha Iarratais agus sonraí breise don phost thuas a íoslódáil anseo :

 Job Description Deputy Principal Corran College, Co Sligo

Person Specification Deputy Principal Corran College, Sligo Oct. 2019

Application Form Deputy Principal Corran College, Sligo, October 2019

 

Applications on the official MSL ETB Application Form are only accepted by email in PDF format to: employment@msletb.ieNi ghlactar le hiarratais ar riomhphost ach amhain tri employment@msletb.ie

 

It is vital to insert the Reference Number only of the post on the “subject line” of your email.  Applications will not be accepted via hard copy or fax.

_________________________

 

Closing date for receipt of completed Application Forms (by email) is 12.00 noon on Wednesday, 23rd October 2019.

Is é an dáta deireanach d’fhoirmeacha iarratais comhlánaithe a bheith faighte (ríomhphost amháin) ná 12.00 meán lae,  Dé Cheadaoin, 23 Deireadh Fomhair 2019.

_____________________

 

Mayo, Sligo and Leitrim Education and Training Board  is  an  equal  opportunities  employer.  Canvassing  will  disqualify.  Shortlisting  may  apply.  Late applications will not be accepted.

 

Is fostóir comhionannais deiseanna é Bord Oideachais agus Oiliúna Mhaigh Eo, Shligigh agus Liatroma. 

Dícháileofar éinne a dhéanann canbhasáilD’fhéadfadh gearrliostú a bheith i gceistNí ghlacfar le hiarratais dhéanacha.

 

_______________________

 

Signed:   TOM GRADY, Príomhfheidhmeannach, (Gniomhach), Bord Oideachais agus Oiliúna, Mhaigh Eo,  Shligigh agus Liatroma, Príomhofiig, An Baile Nua, Caisleán An Bharraigh, Co. Mhaigh Eo.

 

 

 

Go back